informacja prasowa o wystawie

Jerzy Tchórzewski (1928-1999)opera_pdf
Galeria Opera
23/03 – 16/05/2015

 

 

 

 

„Na rozkaz pani Ireny Karpińskiej – dyrektorki Szkoły Malarskiej w Siedlcach, w 1946 roku wsiadłem do pociągu z teczką prac malarskich, aby złożyć je w krakowskiej ASP” – tak zaczęła się kariera artystyczna Jerzego Tchórzewskiego. Studia u Zygmunta Radnickiego, a potem u Zbigniewa Pronaszki, nadto klimat krakowskiej bohemy z Tadeuszem Kantorem na czele wyznaczyły kierunek jego rozwoju artystycznego, czyniąc z Tchórzewskiego artystę, którego prace zaprezentowano w 1948 roku na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Zamknięta decyzją władz wystawa stała się symbolem socrealistycznej hibernacji, w jakiej znalazła się cała polska sztuka. Jerzy Tchórzewski tworzył w tym okresie głównie do szuflady, a sukcesy, coraz większe z każdą kolejną wystawą, zaczął odnosić dopiero po „odwilży”. Pisano o nim: „Przeciwnie niż większość młodych malarzy  w  Paryżu,  Polacy  wiedzą,  dlaczego  malują.  Spośród  wszystkich  wymieniam  (…)
Tchórzewskiego o umyśle wynalazczym, dynamicznej wyobraźni, którego obrazy odzwierciedlają w niezwykły sposób świadomość przeczutego chaosu” (Alain Joffroy, wypowiedź przytoczona przez Zbigniewa Herberta [w:] Idem,  Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, zebr. i oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001, s. 289).
Jerzy Tchórzewski związany był z międzynarodowym ruchem PHASES, Grupą Krakowską II, wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Powszechnie uważano go za surrealistę, choć z żadnym konkretnym stylem się nie identyfikował. Malował wymyśloną przez siebie techniką polegającą na nakładaniu warstw różnej konsystencji i różnie schnących farb. Nie lubił tytułować swoich obrazów, bo uważał, że nazwa nie oddaje pełni treści, tak jak imię nie oddaje istoty człowieka. Próbował też swoich sił w pisarstwie, czytelnikiem jego wierszy i krótkich form był przez długi czas bliski przyjaciel artysty, Tadeusz Różewicz.
Rozpoczynająca  się  23  marca  2015  roku  wystawa  obejmuje  blisko  pięćdziesiąt  prac  Jerzego Tchórzewskiego  dokumentujących  dokładnie  pół  wieku  działalności  artystycznej  tego  malarza (1946-1996).  Większość  zgromadzonych  prac  pochodzi  ze  zbiorów  rodzinnych  i  kolekcji prywatnych, tylko  trzy  wypożyczono  ze zbiorów  muzealnych. Co ciekawe, wiele prac  będzie pokazywanych po raz pierwszy od 1957 roku. Na wystawie zobaczymy m.in. największy obraz olejny artysty – pochodzącą z kolekcji Józefa Grabskiego  Bitwę pod Grunwaldem  (tytuł nadał Tadeusz Kantor).
Galeria Opera czynna jest od czwartku do soboty w godz. 10-17, dla widzów dodatkowo na godzinę przed spektaklem oraz w czasie przerw. Wejście przez hall kas przedsprzedaży.